De beleving van het binnenklimaat door mensen of het comfort wordt bepaald door een groot aantal aspecten. Bovendien is dit voor ieder mens anders. Een belangrijke rol speelt de activiteit van de personen. Een goed comfort kan bijdragen aan een hogere productiviteit. Daarom is het zinvol om hier aandacht aan te besteden. Een goede beoordeling van het (te verwachten) comfort houdt rekening met alle aspecten. Daarvoor bestaan meerdere modellen die resulteren in een uitspraak of de aanwezige personen hun omgeving als te warm of als te koud beoordelen en hoeveel personen ontevreden zijn over het comfort. Een dynamisch model is vereist voor de beoordeling van een specifieke situatie.

Beoordeling van uurlijkse luchtcondities in een jaar gedurende openingstijden (links). Frequentie-verdeling van de binnentemperatuur in een jaar, zowel voor alle uren als de openingsuren. Beide voor een volledig geconditioneerd gebouw.

Beoordeling van de uurlijkse luchtcondities gedurende openingstijden (links). Frequentie-verdeling van de binnentemperatuur, zowel voor alle uren als gedurende de openingstijden. Beiden voor een volledig geconditioneerd gebouw en een heel jaar.

Naast de beoordeling van het comfort wordt advies gegeven voor de capaciteit en/of de regeling van de klimaatinstallaties om het gewenste comfort te kunnen borgen.