Visie

Een gebouw kan zelf belangrijk bijdragen aan een goed binnenklimaat door bouwkundige aspecten te benutten zoals compactheid, oriëntatie, glaspercentage, isolatie, thermische massa, zonwering en zonering. Daarom is het goed om eerst het gebouwontwerp aan te pakken en pas daarna de eisen voor de installaties te bepalen.

Om te voldoen aan de huidige energieprestatie-eisen, zijn tegenwoordig al snel meerdere installatietechnieken nodig. Beperking van het aantal en de omvang van de benodigde technieken vergroot de financiële haalbaarheid. De aanpak van Bouwdynamica besteedt ook aandacht aan de samenwerking tussen de installatietechnieken. Dit is vooral van belang voor de gebruiksfase. Het doel is om met een lagere investering maar met meer zekerheid een goed binnenklimaat en een energiezuinig gebouw te realiseren.

De dienstverlening van Bouwdynamica komt het beste tot zijn recht bij grotere bouwobjecten en/of complexere vraagstukken rondom energie en binnenklimaat.

Aanpak

Uitgangspunt is het gewenste binnenklimaat en de ambitie voor de energie-efficiëntie van het gebouw. Met dynamische simulaties wordt bepaald welke vermogens voor verwarmen en koelen nodig zijn om hieraan te voldoen. Uit de koude- en warmtevraag in combinatie met de energie-ambitie, volgt een passend energieconcept. Vervolgens wordt de optimale inzet en regeling van de verschillende installatietechnieken bepaald.

Bouwdynamica benadert binnenklimaat, vermogen en energieverbruik van gebouwen integraal. De adviezen voor verschillende aspecten zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. Bovendien kan met dynamische simulaties het daadwerkelijke gedrag van installaties en het specifieke gebruik van het gebouw worden meegenomen. Dit levert een goed inzicht op in het feitelijk te verwachten binnenklimaat en energieverbruik door het jaar heen, zowel voor doorsnee jaren als uitzonderlijke jaren.

Verder is het mogelijk om te onderzoeken hoe het gebouw c.q. het energieconcept presteert onder bijzondere omstandigheden zoals extreme klimaatjaren, stedelijke warmte-eilanden en klimaatverandering.

Persoonlijk profiel

  • Afgestudeerd als bouwfysisch ingenieur en architect aan de Technische Universiteit Eindhoven.
  • Ruime ervaring als adviseur energiebesparing in de gebouwde omgeving bij Ecofys Netherlands BV en LBP|SIGHT.
  • Goede gesprekspartner voor zowel opdrachtgever, architect, bouwer als installateur.
  • Gedreven om in samenwerking tot een optimaal energieconcept te komen dat werkt in de praktijk en beheersbaar is.