Spreiding warmtevraag bij het wooncomplex De Koningsvrouwen van Landlust na renovatie

Bewoners van een woongebouw worden geconfronteerd met verschillen in het energieverbruik. Dit kan aanleiding geven tot vragen wanneer de verschillen groot zijn. Dit was het geval bij het project De Koningsvrouwen van Landlust. Het helpt al om de bewoners inzicht te geven in de valide oorzaken van deze verschillen. Een gedegen analyse van de warmtevraag heeft de verschillen nauwkeurig in beeld gebracht.

Lees meer

Warmte- en koudevraag nieuwbouw Ziekenhuis Tergooi Hilversum (fase 1)

Ziekenhuis Tergooi in Hilversum heeft een hoge ambitie op het gebied van binnenklimaat en energieprestatie. Een dynamische gebouwsimulatie helpt Tergooi om de juiste keuzes te maken voor gebouwschil en installatietechniek voor de nieuwbouw in Hilversum.

Lees meer