Eigenschappen Geofort benut voor beter [binnen]klimaat

Het klimaat van het GeoFort in Herwijnen kampte met een matig binnenklimaat door beperkte mechanische ventilatie en een hoge zonbelasting via het atrium. De situatie kon aanzienlijk worden verbeterd dankzij een uitgekiende benutting van de grote thermische massa van het fort in combinatie met zonwerende folie en meer natuurlijke ventilatie van het atrium. De warmtevraag is daardoor weliswaar iets toegenomen, maar actieve koeling was niet nodig. Zonder dit onderzoek naar passieve maatregelen zou de eigenaar van het fort gekozen hebben voor een investering in actieve koeling voor elke ruimte.
Bouwwereld 2014-11, 2014

Naar een opnieuw verbeterde graaddagenmethode

Sinds 1984 wordt in Nederland gebruik gemaakt van weegfactoren voor graaddagen. De weegfactoren verdisconteren met name de invloed van passieve zonne-energie voor het schatten van de warmtevraag in een bepaalde periode. Door de verbetering van de isolatiegraad en energie-efficiëntie van woningen verschuift de verhouding tussen de warmtevraag voor ruimteverwarming en die voor warm tapwater. Op basis van de gemeten warmtevragen zijn de weegfactoren bepaald voor energiezuinige woningen in Almere. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen weegfactoren voor alleen ruimteverwarming en weegfactoren voor ruimteverwarming en warm tapwater samen.
Bouwfysica VOL. 26, 2013-4, 2014.

Rijp én groen & Opgewekt met duurzame energie

Monumenten en andere historische gebouwen mogen minder goed zijn geïsoleerd, dat betekent nog niet dat ze minder duurzaam zijn dan nieuwbouw. Historische gebouwen en hun materialen zijn namelijk tot stand gekomen zonder dat daarvoor veel fossiele brandstoffen nodig waren. Een historisch gebouw vraagt wel meer energie om te verwarmen. Wordt echter een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie in combinatie met enige thermische isolatie ingezet, dan kan de energetisch terugverdientijd van een nieuwbouwwoning oplopen tot 40 jaar. Nog gunstiger wordt het voor historische gebouwen qua duurzaamheid wanneer een moderne houtkachel wordt toegepast waarbij de verbranding van biomassa energetisch optimaal is door een automatische regeling. Een dergelijke warmtebron past zelfs uitstekend bij een historisch gebouw.
Duurzaam erfgoed, Ven, H. van de (eindredactie), Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Terra Lannoo, 2011

De invloed van bewonersgedrag bij energiezuinige woningen

Bewonersgedrag leidt bij energiezuinige woningen tot grote(re) verschillen in het energiegebruik voor ruimteverwarming en in comfort. Een gestandaardiseerd bewonersgedrag
zoals in de energieprestatienorm doet hieraan geen recht. Het artikel verkent de gevolgen van verschillend ventilatiegedrag en verschillende setpoints voor verwarmen.
Bouwfysica, VOL. 24, 2011-3

Regelstrategie van energiezuinige gebouwen

Transmissie- en ventilatieverliezen vormen niet langer meer het grootste deel van het energiegebruik in gebouwen. De energieprestatie wordt steeds meer bepaald door de bedrijfsgebonden energieverbruiken die zich voordoen als interne warmtelasten. Een juiste inschatting hiervan helpt om de werkelijke warmte- en/of koudevraag nauwkeurig te bepalen. Daarmee kan de inzet van verschillende opwekkingstechnieken voor warmte en/of koude beter worden geoptimaliseerd.
Verwarming & Ventilatie, januari 2009

Individual home-owners, energy-education and PV-performance guarantee

A serie of 15 individual owned houses at the Pieter Christiaanpark in Leeuwarden are designed to become energyneutral. All houses are provided with a high level of thermal insulation, large grid-connected photovoltaic systems and a solar domestic hot water system. The design is only potentially energyneutral. The ultimate success depends on the behavior of the occupants. Therefore a scheme is put up to inform and educate the home-owners. The goal is to learn the home-owners how to properly use new technologies needed in energyneutral houses without compromising their comfort. The production of renewable electricity is independent of user-behavior. A performance quarantee  of the PV-system takes into account actual solar irradiation and shading.
NorthSun2001-proceedings, mei 2001

Aardtunnel-ventilatie, koelen en verwarmen van ventilatielucht via de bodem

Een aardtunnel is een buis(stelsel) op zekere diepte in de grond waar ventilatielucht door wordt aangevoerd. De passerende lucht wisselt warmte uit met de grond. Door de warmte-uitwisseling worden vooral kortstondige temperatuurfluctuaties uitgedempt. In de zomer koelt de lucht af en in de winter warmt ze op. Aardtunnel-ventilatie dempt als het ware de invloed van het buitenklimaat. De werking is vergelijkbaar met het effect van gebouwmassa. Een analytisch model voor een enkele aardtunnel wordt beschreven waarbij de invloed van de warmtecapaciteit van de omringende grond is meegenomen. De invloed van meerdere aardtunnels naast elkaar is inzichtelijk gemaakt via metingen.
Bouwfysica, VOL.6, 1995-3, december 1995