Bepalen van de warmte- en/of koudevraag en/of temperatuuroverschrijding door de jaren heen als gevolg van natuurlijke variatie in het buitenklimaat. Afweging tussen temperatuuroverschrijding in verschillende jaren en het op te stellen koelvermogen.

Strenge en zachte winters wisselen elkaar af. Evenals hete en koele zomers. De afwisseling bepaalt de gemiddelde energievraag in de loop der jaren. De extremen bepalen de benodigde vermogens voor verwarmen en koelen. De verschillende, synthetische klimaatjaren van NEN 5060 zijn speciaal ontworpen om zowel een gemiddelde energievraag als de benodigd vermogens te kunnen bepalen. In combinatie met het specifieke gebouwontwerp en gebouwfunctie kan een goed bereik van het te verwachten energieverbruik en binnenklimaat worden bepaald. Ook kan worden gerekend met specifieke, werkelijke klimaatjaren zoals gemeten door het KNMI.

Vergelijking van gemiddelden en extremen in verschillende klimaatjaren voor Nederland volgens NEN 5060.

Vergelijking van gemiddelden en extremen in verschillende klimaatjaren voor Nederland volgens NEN 5060 en het gemeten klimaat in 2015 in De Bilt volgens het KNMI.