Adviezen voor het energieconcept voor het specifieke gebouwontwerp in de verschillende ontwerpfases. Berekening van de energieprestatie volgens NEN 7120 (EPG).

Met welk energieconcept haal je de minimale, wettelijk vereiste energieprestatie? Sinds de aanscherping van de energieprestatie per 1 januari 2015 is dat steeds lastiger geworden. Na 31 december 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal zijn. Voor overheidsgebouwen is dit al vanaf eind 2018.

Samenhang tussen de maatregelen is van belang. Evenals het al vanaf het begin meenemen van het energieconcept in het ontwerp. Bouwkundige maatregelen hebben het voordeel dat de levensduur groot is en dat de exploitatiekosten beperkt zijn in vergelijking met installatietechnische maatregelen.

Terug naar diensten