Een volledige beoordeling van het binnenklimaat gaat voor woningen vaak te ver. Om toch iets te kunnen zeggen over comfort daar, kan worden gekeken naar het aantal uren temperatuuroverschrijding boven 25 °C of 28 °C in een jaar. De uitgangspunten hiervoor worden ontleend aan de publicatie GIW/ISSO 2008 of aan de VLA-methodiek en aangevuld met de uitgangspunten van de energieprestatie-norm voor gebouwen (NEN 7120). Daarbij wordt kritisch gekeken of de uitgangspunten voldoende passen bij de specifieke situatie. Ook voor kantoren is dit een goede eerste beoordeling van het comfort. De uitgangspunten voor kantoren worden ontleend aan het Handboek Bouwfysische kwaliteit voor kantoren.