Adviezen voor het energieconcept voor het specifieke gebouwontwerp in de verschillende ontwerpfases. Berekening van de energieprestatie volgens NEN 7120 (EPG).

Met welk energiemaatregelen haal je de minimale, wettelijk vereiste energieprestatie, de eis van een bepaald keurmerk of een economisch interessante energieconcept? De voortdurende en noodzakelijke aanscherping van de energieprestatie van gebouwen vereist de toepassing van meerdere energiebesparende maatregelen en de toepassing van duurzame energie. Samenhang tussen alle energiemaatregelen wordt daarbij steeds belangrijker. Evenals het afstemmen van het gebouwontwerp op de beperking van het verbruik van fossiele energie vanaf het begin van het ontwerpproces. Bouwkundige maatregelen hebben immers het voordeel dat de levensduur groot is en dat de exploitatiekosten beperkt zijn in vergelijking met installatietechnische maatregelen.

Terug naar diensten