Installatietechniek vult het gebouw aan wat betreft de verzorging van een goed binnenklimaat. Het aantal beschikbare technieken is de laatste decennia sterk toegenomen en biedt meer mogelijkheden voor een energiezuinig(er) gebouw. Mits op de juiste manier toegepast. Installatietechniek voor de opwekking van hernieuwbare energie speelt een steeds belangrijkere rol, ook in gebouwen.

Basislast voor warmte

Voor energieconcepten met warmtepompen of warmte/kracht-koppeling is het van belang voor de economische haalbaarheid om te weten hoe groot de basislast voor warmte is. Warmtepompen en warmte-kracht zijn (nog) relatief dure installatietechnieken. Daarom is het zaak om het daarvoor benodigde vermogen te minimaliseren en de bijdrage van deze technieken te maximaliseren. Lees meer.

Hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving is in het algemeen zeer geschikt voor de toepassing van zonne-energie (warmte en/of elektriciteit). Naast actieve zonne-energie zoals photovoltaïsche (PV) panelen (voor elektriciteit) en zonnecollectoren (voor warm water) is ook passieve zonne-energie via daglichtopeningen interessant. Allereerst om de passieve zonne-energie zoveel mogelijk te benutten voor ruimteverwarming maar ook om te beoordelen of het niet leidt tot teveel temperatuuroverschrijding in verblijfsruimtes. Oriëntatie en schaduw zijn de belangrijkste parameters voor zonne-energie. Voor de economische haalbaarheid is daarnaast de mate van eigen gebruik en eventuele subsidieregelingen (zoals de salderingsregeling, SDE+, etc.) relevant. Lees meer.

Warmte/kracht-koppeling in combinatie met photovoltaïsche systemen

Warmte/kracht-koppeling (WKk) is een installatietechniek die zowel warmte als elektriciteit (kracht) levert. Beiden zijn nuttig in gebouwen op gematigde breedtes. WKk kan met een gasmotor maar geschiedt steeds vaker met een brandstofcel. WKk-systemen zijn er van groot (>1 MW) tot klein (<1 kW). WKk en vormen een goede aanvulling op photovoltaïsche zonne-energie (PV) die alleen ’s zomers elektriciteit levert op gematigde breedtes. Welke combinatie van WKk en PV past het beste bij een bepaalde gebruikssituatie? Lees meer.

Warm-bouwen

Warm-bouwen, de toevoer van laagwaardige warmte (15-20°C) aan de gebouwschil, kan leiden tot een besparing van 30% (primaire) energie voor ruimteverwarming ten opzichte van een zelfde warmteweerstand zonder warm-bouwen. Lees meer.