Installatietechniek vult het gebouw aan wat betreft de realisatie van een goed binnenklimaat. Het aantal beschikbare technieken is sterk toegenomen en biedt meer mogelijkheden voor een energiezuinig(er) gebouw mits op de juiste manier toegepast.

Basislast warmte en/of koude

Bij een warmtepomp of warmte/kracht-koppeling (bijv. brandstofcellen) is de bepaling van de basislast van belang voor de economische haalbaarheid. Het zijn namelijk nog relatief dure installatietechnieken. Voor de economische haalbaarheid zijn het minimaliseren van het op te stellen vermogen en het maximaliseren van de bijdrage ervan cruciaal. Lees meer.

Hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving is uitstekend geschikt voor de toepassing van zonne-energie. Naast actieve zonne-energie zoals fotovoltaïsche panelen (voor elektriciteit) en zonnecollectoren (voor warmte) is ook passieve zonne-energie via daglichtopeningen (voor ruimteverwarming) interessant. Dit laatste mag natuurlijk niet leiden tot temperatuuroverschrijding in verblijfsruimtes. Zo nodig kunnen omvang en oriëntatie van daglichtopeningen, nachtventilatie en/of spuiventilatie worden betrokken in het advies om de bijdrage van zonne-energie te optimaliseren binnen het kader van een goed binnenklimaat. Lees meer.

Warmte/kracht-koppeling in combinatie met photovoltaïsche systemen

Warmte/kracht-koppeling (WKk) levert zowel warmte als elektriciteit. WKk en vormt een goede aanvulling op fotovoltaïsche zonne-energie (PV). WKk levert vooral in de winter elektriciteit, wanneer er een warmtebehoefte is, en PV levert vooral in de zomer elektriciteit, wanneer er veel zon is. Een combinatie van WKk en PV die is afgestemd op het gebouwgebruik, houdt het in te kopen elektriciteitsvermogen zo constant mogelijk en voorkomt kosten voor netflexibiliteit. Lees meer.

Warm-bouwen

Warm-bouwen als vorm van thermische isolatie met laagwaardige warmte (15-20°C) kan leiden tot een besparing van 30% primaire energie voor ruimteverwarming ten opzichte van dezelfde warmteweerstand zónder warm-bouwen. Lees meer.