Een maximale CO2-concentratie van 1000 ppm voor verblijfsruimtes was de eis van de opdrachtgever. Rekenen met de CO2-uitstoot van volwassenen leidt bij een kinderdag­verblijf tot overdimensionering van de ventilatiecapaciteit. Althans uit het oogpunt van gezondheid. Het metabolisme en daarmee de CO2-uitstoot van (jonge) kinderen bedraagt 25-45% van die van een volwassene. Beiden zijn namelijk nauw verbonden met het lichaamsgewicht. Het metabolisme is bovendien gerelateerd aan de activiteit. Ook dat varieert sterk bij een kinderdagverblijf: van spelen tot slapen.

Aspecten die zijn meegenomen voor de bepaling van de capaciteit van de installatietechniek zijn:

  • Specifiek gebouwgebruik
  • Oriëntatie en de compactheid van het gebouw
  • Specifieke binnenklimaateisen voor groepsruimtes en aangrenzende slaapruimtes

De bezetting van groeps­ruimtes van een kinderdagverblijf kan groot zijn en snel veranderen. CO2-sturing van de ventilatie­lucht ligt dan voor de hand. Ondanks de warmteterugwinning bij ventilatie leiden grote luchtdebieten tot problemen met het binnenklimaat in de winter. De voorziene lage temperatuur verwarming via de vloer is dan te traag. Aanvullende voorverwarming van de ventilatielucht bleek onvermijdelijk.

De gebouwvorm kent een lage compactheid met grote langsgevels op het zuiden en op het noorden. De ruimtes achter de langsgevels hebben andere functies: langs de noordgevel liggen groeps- en slaapruimtes en langs de zuidgevel liggen verkeersruimtes. De langsgevels zijn uitgevoerd met grote daglicht­openingen. Voor de zuidgevel betekende dit dat daar meer en koelere lucht nodig is in de zomer om ongewenste temperatuuroverschrijding daar te voorkomen.

Slaapruimtes in kinderdagverblijven zijn bij voorkeur koel (tot 16 °C) en mogen geen hogere binnen­temperatuur krijgen dan 23 °C. Voor de naastgelegen groepsruimtes is een hogere binnen­temperatuur gewenst c.q. toegestaan. Voor beide verblijfsruimtes kan het vereiste binnenklimaat worden gegarandeerd door een combinatie van bouwkundige maatregelen (thermische isolatie) en de koppeling van de slaapruimtes op de lucht­behandeling van de verkeersruimtes die in de zomer worden voorzien van koelere lucht vanwege de ligging aan de zuidgevel.

Voorgevel kinderdagverblijf Madridstraat Leidsche Rijn Utrecht. Bron: Archivolt Architecten, Amsterdam

Geleverde diensten:

  • Bouwbesluittoets energieprestatie en gezondheid
  • Berekenen temperatuuroverschrijding
  • Installatieconcept en gelijkwaardigheid warmte/koude-opslag met stadsverwarming
  • Dimensionering installatietechniek (ventileren, verwarmen en koelen)
  • Invloed van specifieke doelgroep op gebouwontwerp en installatietechniek