Visie

Een gebouw kan zelf belangrijk bijdragen aan een goed binnenklimaat door bouwkundige aspecten te benutten zoals compactheid, oriëntatie, glaspercentage, isolatie, thermische massa, zonwering en zonering. Daarom is het goed om eerst het gebouwontwerp te optimaliseren en dan de eisen voor de installaties te bepalen.

Installatietechniek is onvermijdelijk maar beperking van de omvang van de installatietechniek vergroot de financiële haalbaarheid, zowel qua investering als exploitatie. De aanpak van Bouwdynamica besteedt daarom aandacht aan de interactie tussen het gebouw(ontwerp) en de installatietechniek. Dit is vooral van belang voor de gebruiksfase. Het doel is om met alleen de nodige installatietechniek met zekerheid een goed binnenklimaat en een energiezuinig gebouw te realiseren.

Aanpak

Uitgangspunt is het gewenste binnenklimaat en de ambitie voor de energie-efficiëntie van het gebouw. Met dynamische gebouwsimulaties wordt bepaald welke vermogens voor verwarmen en koelen nodig zijn om hieraan te voldoen. Uit de warmte- en/of koudevraag in combinatie met de energie-ambitie, volgt een passend energieconcept. Vervolgens wordt de optimale inzet en regeling van de installatietechniek bepaald.

Bouwdynamica benadert het binnenklimaat, vermogen en energieverbruik van gebouwen integraal. De adviezen voor deze aspecten zijn gebaseerd op het daadwerkelijke gedrag van installaties en het specifieke gebruik van het gebouw. Dit levert het werkelijk te verwachten binnenklimaat en energieverbruik door het jaar heen, zowel voor doorsnee jaren als uitzonderlijke jaren.

Verder is het mogelijk om te onderzoeken hoe het gebouw c.q. het energieconcept presteert onder bijzondere omstandigheden zoals in stedelijke warmte-eilanden en door klimaatverandering.

Persoonlijk profiel

  • Bouwfysisch ingenieur afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven.
  • Ruime ervaring als adviseur energiebesparing in de gebouwde omgeving bij Ecofys Netherlands BV en LBP|SIGHT.
  • Gedreven om tot een energieconcept te komen dat werkt in de praktijk en beheersbaar is. In samenwerking met opdrachtgever, architect en/of bouwer.