Visie

Het gebouwontwerp is de eerste stap voor een goed binnenklimaat door bouwkundige aspecten te benutten zoals compactheid, oriëntatie, glaspercentage, isolatie, thermische massa, zonwering en zonering. Inzicht in de invloed daarvan op het binnenklimaat en de energievraag helpt het gebouwontwerp te optimaliseren voordat installatietechniek in beeld komt.

Installatietechniek is onvermijdelijk maar aanvullend. Eenvoudige en beperkte installatietechniek vergroot de financiële haalbaarheid, zowel qua investering als exploitatie. Het doel is om met alleen de nodige (aanvullende) installatietechniek met zekerheid een goed binnenklimaat en een energiezuinig gebouw te realiseren.

Aanpak

Uitgangspunt is het vereiste of gewenste binnenklimaat en de ambitie voor de energiezuinigheid van het gebouw. Met dynamische gebouwsimulaties wordt bepaald welke vermogens voor verwarmen en koelen nodig zijn. Hieruit volgt een passend energieconcept met optimale inzet en regeling van de installatietechniek.

Bouwdynamica benadert het binnenklimaat, de installatiecapaciteiten en het energieverbruik van gebouwen integraal. Adviezen voor deze aspecten zijn gebaseerd op de daadwerkelijke interactie van het buitenklimaat, het gebouw, de installaties en het specifieke gebruik van het gebouw. Dit levert een reële verwachting van het binnenklimaat en het energieverbruik.

Persoonlijk profiel

  • Bouwfysisch ingenieur afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven.
  • Ruime ervaring als adviseur energiebesparing in de gebouwde omgeving.
  • Gedreven om tot een energieconcept te komen dat werkt in de praktijk en beheersbaar is.