Advies voor het energieconcept en borging van het binnenklimaat bij energieneutrale gebouwen op basis van dynamische simulaties of berekening van de energieprestatie volgens NTA 8800.

Bij energieneutrale gebouwen zijn samenhang van maatregelen, aandacht voor het binnenklimaat en een uitgekiend installatieconcept cruciaal voor een geslaagd ontwerp. Samenhang leidt tot energiemaatregelen die elkaar versterken. Continu aandacht voor het binnenklimaat tijdens het ontwerpproces is nodig naarmate de grenzen van energiereductie worden opgezocht. Verdere optimalisatie van het installatieconcept leidt tot minder techniek en kleinere vermogens van energie­-efficiënte maar veelal ook duurdere technieken, om de betaalbaarheid te behouden. De optimalisatie moet ook leiden tot een balans tussen een laag energieverbruik, een acceptabel binnenklimaat en redelijke jaarlijkse lasten.

Energieconcepten voor energieneutrale gebouwen zijn gebaseerd op de volgende principes:

  • Maximale reductie van de energievraag
  • Maximale benutting van hernieuwbare energie
  • Maximale efficiëntie van omzetting van fossiele brandstoffen

Het is goed om één accent leidend te maken om de complexiteit en de kosten van het energieconcept te beheersen.