Adviezen voor het energieconcept en borging van het binnenklimaat bij energieneutrale gebouwen en bij gebouwen met nul-op-de-meter. Dynamische simulaties en berekening van de energieprestatie volgens NTA 8800 (EPG) en/of de EPBD-richtlijn.

Bij energieneutrale gebouwen en gebouwen volgens het principe van nul-op-de-meter zijn samenhang van maatregelen, aandacht voor het binnenklimaat en vooral optimalisatie de sleutels tot succes, meer nog dan bij voldoen aan ‘slechts’ de wettelijk vereiste minimale energieprestatie. Samenhang moet leiden tot maatregelen die elkaar versterken. Het binnenklimaat wordt kritisch naarmate de grenzen van energiereductie worden opgezocht. Optimalisatie moet leiden tot minder benodigde energietechnieken en tot kleinere vermogens van vooral de benodigde dure energie­technieken om de betaalbaarheid te behouden. De optimalisatie moet ook leiden tot een balans tussen een gering energieverbruik, een acceptabel binnenklimaat en redelijke jaarlijkse lasten.

Energieconcepten voor energieneutrale gebouwen en gebouwen volgens het principe van nul-op-de-meter zijn gebaseerd op één van de volgende accenten:

  • Maximale reductie van de energievraag
  • Maximale benutting van hernieuwbare energie
  • Maximale efficiëntie van omzetting van fossiele brandstoffen

Het is goed om één accent leidend te maken om de complexiteit en de kosten van het energieconcept te beheersen.