Het KNMI heeft gedetailleerde scenario’s opgesteld voor klimaatverandering Nederland. Deze scenario’s kunnen worden meegenomen in de berekeningen van het binnenklimaat, de benodigde vermogens voor verwarmen en koelen en voor het energieverbruik van gebouwen. Er zijn vier scenario’s afhankelijk van het optreden van een bepaalde, voorziene mondiale temperatuurstijging en het optreden van verandering in luchtstromingspatronen.

KNMI’23 Klimaatscenario’s