Het klimaat verandert. Het KNMI heeft hiervoor gedetailleerde scenario’s opgesteld voor Nederland. Deze scenario’s kunnen worden meegenomen in de berekeningen van het binnenklimaat, de benodigde vermogens en het energieverbruik. Er zijn vier scenario’s afhankelijk van het optreden van een bepaalde, voorziene mondiale temperatuurstijging en het optreden van verandering in luchtstromingspatronen.

Wereldwijde temperatuurstijging ten opzichte van 1981-2010 volgens de modelberekeningen voor het IPCC 2013-rapport met punten voor de KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland (links). Hoofdkenmerken KNMI-klimaatscenario’s 14 (rechts). Bron: KNMI

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaatscenario-s
https://www.klimaatscenarios.nl/