De beleving van het binnenklimaat door mensen wordt bepaald door een groot aantal aspecten. Bovendien is dit voor ieder mens anders. Een belangrijke rol speelt de activiteit van de personen. Een goed binnenklimaat kan bijdragen aan een hogere productiviteit. Daarom is het zinvol om hier aandacht aan te besteden in het ontwerp. Een goede beoordeling van het (te verwachten) binnenklimaat houdt rekening met alle aspecten daarvan en resulteert bijvoorbeeld in een uitspraak of de aanwezige personen hun omgeving als te warm of als te koud beoordelen en hoeveel personen ontevreden zijn over het binnenklimaat.

Beoordeling van uurlijkse luchtcondities in een jaar gedurende openingstijden (links). Frequentie-verdeling van de binnentemperatuur in een jaar, zowel voor alle uren als de openingsuren. Beide voor een volledig geconditioneerd gebouw.
Beoordeling van de uurlijkse luchtcondities gedurende openingstijden (links). Frequentie-verdeling van de binnentemperatuur, zowel voor alle uren als gedurende de openingstijden. Beiden voor een volledig geconditioneerd gebouw en een heel jaar.

Naast de beoordeling van het binnenklimaat wordt advies gegeven voor de capaciteit en/of de regeling van de klimaatinstallaties om het gewenste binnenklimaat te borgen.