De NTA 8800 voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen biedt de mogelijkheid om de energieprestatie van nieuwe of innovatieve technieken te waarderen op basis van gelijkwaardigheid.

VLA-methodiek

Opstellen van een gelijkwaardigheidsverklaring volgens de VLA-methodiek op basis van door de fabrikant verstrekte kenmerken van het ventilatietoestel.

De gelijkwaardigheid van ventilatiesystemen in woningen kan worden bepaald op basis van de methodiek zoals gehanteerd door de Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA). De methodiek kenmerkt zich door een zogenaamde semi-probabilistische benadering waarbij een variëteit van de voor ventilatie en energie meest relevante variabelen wordt beschouwd (woningtype, gezinssamenstelling, luchtdichtheid, ligging/beschutting en het gebruik van de ventilatievoorzieningen). Onderdeel van de VLA-methodiek is de collegiale toetsing. Dit betekent dat gelijkwaardigheidsrapporten alvorens zij aan de markt beschikbaar worden gesteld getoetst worden door tenminste één andere adviseur.

Voor meer informatie:
https://www.binnenklimaatnederland.nl/