De huidige eisen aan energieprestaties van gebouwen vragen om meer samenhang tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Hoe eerder energieprestatie wordt meegenomen in het ontwerpproces, hoe minder moeite nodig is om te voldoen aan de eisen. Afstemming van noodzakelijke maatregelen met andere aspecten spreekt voor zich.

Energieprestatieberekening voor de omgevingsvergunning

Adviezen voor het energieconcept voor het specifieke gebouwontwerp in de verschillende ontwerpfases. Berekening van de energieprestatie volgens NEN 7120 (EPG). Lees meer.

Energieconcepten: van minimaal wettelijk vereist tot energieneutraal of nul-op-de-meter

Adviezen voor het energieconcept en de borging van het binnenklimaat met oog voor het specifieke ontwerp en gebruik van het gebouw. Berekening van de energieprestatie volgens NEN 7120 (EPG) en/of de EPBD-richtlijn. Een indicatie van de benodigde vermogens voor verwarmen en/of koelen. Lees meer.

Keurmerken en beoordelingsrichtlijnen

Toetsing aan de hand van keurmerken en richtlijnen zoals bijvoorbeeld BREEAM, het programma van eisen voor frisse scholen of Zonnewoning. Lees meer.

Kosteneffectiviteit van energiebesparing en energie-efficiëntie

Bepaling van de reële energiebesparing voor een specifiek gebouwontwerp. Daarbij wordt rekening gehouden met het (genormeerde) beoogde gebruik. De vaste en variabele energielasten worden afgezet tegen de benodigde investeringskosten.

Welk(e) energieconcept(en) past bij uw woningvoorraad?

Partijen met een groot woningbezit die graag verduurzamen dienen tegelijkertijd hun primaire belang in het oog te houden. Exploitatie is daarbij een belangrijker aspect dan investering. Een beperkt aantal eenvoudige energieconcepten volstaat vaak voor 80% van de woningvoorraad en houdt het beheersbaar. Toekomstige ontwikkelingen rondom energie zijn een belangrijke sleutel voor de juiste keuze(s) voor een energieconcept(en).