Een hoge energieprestatie van een gebouw vraagt samenhang tussen bouwkundige en installatie-technische maatregelen. Hoe eerder dit wordt meegenomen in het ontwerpproces, hoe eenvoudiger en betaalbaarder is te voldoen aan de eisen op dit gebied. De onderstaande diensten zijn daarop gericht.

Energieprestatieberekening voor de omgevingsvergunning

Advies voor het energieconcept voor het specifieke gebouwontwerp in de verschillende ontwerpfases op basis van een berekening van de energieprestatie van gebouwen volgens NTA 8800. Lees meer.

Passend energieconcept

Opstellen van één of meer energie- en installatieconcepten die passen bij het specifieke gebouwontwerp met aandacht voor de borging van het binnenklimaat. Bepaling van de bijbehorende energieprestatie volgens NTA 8800. Indicatie van de benodigde vermogens voor verwarmen en/of koelen. Lees meer.

Keurmerken en beoordelingsrichtlijnen

Toets van het gebouw op aspecten van het keurmerken en richtlijnen zoals bijvoorbeeld BREEAM, WELL en het programma van eisen voor frisse scholen. Lees meer.

Dynamische gebouwsimulatie

Geavanceerde berekening om nauwkeurig het binnenklimaat, de vermogensbehoefte voor verwarmen/koelen en het energieverbruik van een gebouw te bepalen. Vooral gebouwen met een bijzonder ontwerp en/of hoge ambitie op het gebied van energie of binnenklimaat hebben baat bij deze aanpak. Dynamische gebouwsimulaties zijn ook te gebruiken om realistische prestaties van isolatiematerialen en opwekkingsinstallaties voor verwarmen en koelen scherp in beeld te krijgen voor specifieke situaties.

Kosteneffectiviteit van energiemaatregelen

Bepaling van een realistische energiebesparing voor een specifiek gebouwontwerp al dan niet op basis van dynamische gebouwsimulaties. De vaste en variabele energielasten op basis van de tariefstructuur van de energieleverancier en netwerkbeheerder worden afgezet tegen de benodigde investeringskosten.