De invloed van zontoetreding en bezetting op het binnenklimaat is vaak groter dan de invloed van de buitentemperatuur. Zeker bij goed geïsoleerde gebouwen. Hoe is de invloed van de zontoetreding en de bezetting en wat betekent dat voor de energievraag en het binnenklimaat? En welke gevolgen heeft dit voor de klimaatinstallatie(s) om een goed binnenklimaat te borgen?

Binnenklimaat in gebouwen

Bepaling van de ATG-klasse volgens ISSO 74 of de PMV volgens NEN 7730. Hoeveel ventilatie is nodig om CO2 en geur onder controle te houden? Lees meer.

Temperatuuroverschrijding in gebouwen

Bepaling van het aantal uren temperatuuroverschrijding volgens GIW/ISSO 2008 of andere normen hiervoor. Lees meer.