De invloed van zontoetreding en bezetting op het binnenklimaat is significant bij goed geïsoleerde gebouwen. Wat betekent dat voor de warmte- en koudevraag en voor het binnenklimaat? En welke gevolgen heeft dit voor de capaciteit van de klimaatinstallatie(s) om een goed binnenklimaat te borgen?

Binnenklimaat in gebouwen

Bepaling van de ATG-klasse volgens ISSO 74 of de PMV volgens NEN 7730. Hoeveel ventilatie is nodig om CO2 en geur in het gebouw onder controle te houden? Lees meer.

Temperatuuroverschrijding in gebouwen

Bepaling van het aantal uren temperatuuroverschrijding volgens GIW/ISSO 2008 of andere normen hiervoor. Lees meer.