Berekening van de beschaduwingsreductiefactor en de jaarlijkse energieopbrengst voor zonne-energie systemen met de uitgebreide methode daarvoor volgens NTA 8800 als basis voor advisering over de economische en/of optimale toepassing van zonne-energie.

Een optimaal ontwerp van actieve zonne-energie in een vroeg ontwerpstadium vergroot de kans op het behalen van de beoogde bijdrage ervan aan de energieprestatie van een gebouw. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:
– oriëntatie gebouw en invloed schaduw
– relatie met andere installatietechniek
– opbrengsten en investeringskosten

Bij actieve zonne-energie is het van belang om het ontwerp ervan af te stemmen met andere zaken die een plek moeten krijgen op het dak. Meer andere zaken betekent én minder ruimte voor zonne-energie op het dak én meer schaduw op de nog wel beschikbare delen van het dak. Optimalisatie van de inrichting van het dak behoudt de beoogde bijdrage van zonne-energie.

Bij de uitwerking van het ontwerp (type, aantallen, dimensies) kan nauwkeurig de opbrengst van zonne-energie worden bepaald en worden afgezet tegen de investeringskosten. In de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase volgen het in beeld brengen van de normen, producten, garanties en aandachtspunten.