Berekening van de beschaduwingsreductiefactor en de jaarlijkse energieopbrengst voor zonne-energie systemen met de uitgebreide methode daarvoor volgens NTA 8800 als basis voor advisering over de economische en/of optimale toepassing van zonne-energie.

Een optimaal ontwerp van zonne-energie in een vroeg ontwerpstadium vergroot de kans op een significante bijdrage daarvan aan de energieprestatie van een gebouw. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:
– oriëntatie en invloed schaduw
– relatie met andere installatietechniek
– opbrengsten en investeringskosten
– technieken en producten; normen en garanties

De belangrijkste parameters voor zonne-energie zijn oriëntatie en schaduw. Voor een goed en haalbaar ontwerp van zonne-energie is het van belang om het ontwerp af te stemmen met andere zaken die een plek moeten krijgen op het dak. Meestal gaat het daarbij om installatietechniek. Behalve dat er minder ruimte voor zonne-energie overblijft op het dak ontstaat daardoor ook (meer) schaduw op de nog wel beschikbare delen van het dak. Alternatieven en/of optimalisatie van de inrichting van het dak kunnen de beoogde bijdrage van zonne-energie behouden.

In de uitwerking van het ontwerp (type, aantallen, dimensies) kan nauwkeurig de opbrengst van zonne-energie worden bepaald en worden afgezet tegen de investeringskosten. In de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase volgen het in beeld brengen van de normen, producten, garanties en aandachtspunten.