Keurmerken en beoordelingsrichtlijnen toegepast als leidraad voor het ontwerpproces en als toetsinstrument bij de oplevering geven meer zekerheid over de beoogde prestaties. Een zinvolle toepassing van keurmerken is alleen mogelijk wanneer eerst de ambities helder zijn en getoetst op haalbaarheid. Keurmerken vragen over het algemeen namelijk een grotere inspanning dan minimaal wettelijk vereist.

BREEAM-NL

Scan, haalbaarheid en/of onderbouwing van de prestaties van een gebouw(ontwerp) gerelateerd aan binnenklimaat en energie volgens de BREEAM-eisen voor de volgende credits:

  • HEA 1 – Daglichttoetreding
  • HEA 7 – Spuiventilatie
  • HEA 10 – Thermisch comfort
  • HEA 11 – Temperatuurregeling (pre-advies voor installateur/installatie-adviseur)
  • ENE 1 – Energie-efficiëntie inclusief onderbouwing van gelijkwaardigheid voor de specifieke situatie
  • ENE 5 – Toepassing hernieuwbare energie
  • ENE 26 – Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil (Alleen opleveringsfase)
  • WAT 1 – Waterverbruik
  • POL 1 – GWP van koudemiddelen voor klimatisering

Meer informatie:
https://www.breeam.nl/

Frisse Scholen

Scan, haalbaarheid en/of onderbouwing van de prestaties van een gebouw(ontwerp) gerelateerd aan binnenklimaat en energie volgens het programma van eisen voor frisse scholen. Zowel voor bestaande als voor nieuwe scholen. Het resultaat vertaalt de ambities van de opdrachtgever naar haalbare eisen voor het ontwerp.

Meer informatie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/utiliteitsbouw/gebouwen-naar-functie/frisse-scholen

Passiefhuis

Scan, haalbaarheid en/of onderbouwing van prestaties van een woning(ontwerp) gerelateerd aan binnenklimaat en energie volgens de PHPP-methode.

Meer informatie:
https://www.passiefbouwen.nl/

Zonnewoningen

Scan, haalbaarheid en/of onderbouwing van prestaties van een woning(ontwerp) gerelateerd aan binnenklimaat, energie en duurzaam bouwen volgens het keurmerk Zonnewoning. Een eenvoudig keurmerk met heldere richtlijnen om snel de juiste keuzes te maken voor het bouwkundig ontwerp in de schetsontwerpfase. Het keurmerk Zonnewoning is naast BREEAM en PHPP één van de weinige keurmerken voor energie(besparing) in woningen waarbij de toetsing is vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn: BRL 5015.

Meer informatie:
https://www.zonnewoning.nl/