De energieprestatie van de nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi in Hilversum verbetert met 30% door de optimale benutting van beschikbare dak­oppervlak voor fotovoltaïsche energie. Daarmee wordt voldaan aan de energieprestatie-eis van de Regeling Groenprojecten.

De meest economische benutting van het (beschikbare) dakoppervlak is onderzocht voor verschillende hellingen en onderlinge afstanden van de fotovoltaïsche (PV) panelen. De jaarlijkse energieopbrengst per vierkante meter dakoppervlak is daarbij bepalend. In het onderzoek is uitgegaan van de volgende randvoorwaarden: PV-panelen met een helling van maximaal 24° en opstelling parallel aan de dakranden. Het eerste was een architectonische en het tweede een praktische rand­voorwaarde. De hoogste jaarlijkse energieopbrengst per vierkante meter dakoppervlak geven PV-panelen met gelijke helling en oriëntatie met een tussenafstand van 0,5 meter. Een zogeheten ‘oost/west’-systeem –feitelijk noordoost/zuidwest in dit geval– presteert niet beter. De grotere vermogensdichtheid per vierkante meter dakoppervlak bij een ‘oost/west’-systeem weegt niet op tegen de lagere energieopbrengst als gevolg van de kleinere helling (12°) en de ongunstige oriëntatie op noordoost van de helft van de PV-panelen.

De invloed van schaduw op het dak is nauwkeurig meegenomen door de berekening van de uurlijkse beschaduwings­reductiefactor Fsh;ob;an en de correctiefactor Csh;PV die uitdrukt dat schaduw op een deel van het PV-paneel een meer dan evenredig opbrengst­verlies geeft. De berekening is conform de uitgebreide methode ten aanzien van beschaduwing volgens NTA 8800. De resultaten zijn ook grafisch in beeld gebracht voor een beter inzicht.

Verloop van de beschaduwingsreductiefactor volgens NTA 8800 op het dak van bouwdeel A van de nieuwbouw Tergooi voor PV-panelen met helling 24° en oriëntatie deels zuidoost en deels zuidwest.
Verloop van de energieopbrengst volgens NTA 8800 op het dak van bouwdeel A van de nieuwbouw Tergooi voor PV-panelen met helling 24° en oriëntatie deels zuidoost en deels zuidwest. Rekeninghoudend met de beschaduwings­reductiefactor en correctiefactor volgens NTA 8800.

De jaarlijkse bijdrage van het PV-systeem is bepaald met de referentie­klimaat­gegevens voor de bepaling van de energiebehoefte van gebouwen volgens NEN 5060. De kritische grens voor toepassing van PV op het dak is gelijk gesteld aan de opbrengst van de toepassing van PV in de gevels (zuidoost, zuidwest). Bij een lagere opbrengst dan in de gevel heeft de toepassing op het dak geen meerwaarde.

Geleverde diensten:

  • Berekening uurlijkse beschaduwings­reductiefactor Fsh;ob;an en correctiefactor Csh;PV volgens NTA 8800
  • Visualisatie invloed schaduw en energie-opbrengst fotovoltaïsche energie
  • Optimalisatie fotovoltaïsche energie