Optimalisatie zonnestroom Tergooi

Een optimale benutting van dakoppervlak maakt de opwekking van zonne-energie economisch aantrekkelijker. Voor de optimalisatie is het van belang om zicht te krijgen op de invloed van schaduw van belemmeringen door het gebouwontwerp en van bebouwing buiten het eigen perceel. Door het verloop over het dakoppervlak van de berekende beschaduwingsreductie-factoren en de jaarlijkse energieopbrengst te visualiseren, wordt snel inzichtelijk waar de plaatsing van PV-panelen of zonnecollectoren wel of niet interessant is. Dit is gedaan voor de nieuwbouw van Tergooi (fase 1 en 2). De afstemming met andere installatietechniek op het dak is cruciaal. Lees meer

All-air systeem voor nieuwbouw Ziekenhuis Tergooi Hilversum (fase 1)

De nieuwbouw van het ziekenhuis Tergooi in Hilversum houdt de klimaatinstallatie relatief eenvoudig en is mede daardoor in staat om hoge ambities op het gebied van binnenklimaat en energieprestatie te bereiken op het niveau van BREEAM-Excellent. Dynamische gebouwsimulatie hielp Tergooi om nauwkeurig grip te krijgen op deze aspecten en zo goede keuzes te kunnen maken voor de installatie­techniek in relatie tot het gebouwgebruik en de thermische isolatie van de gebouwschil. Met deze benadering werd ook meer zekerheid verkregen over de uiteindelijke prestaties. Lees meer

Fysica van warm-bouwen

Warm-bouwen werkt hetzelfde als thermische isolatie doordat de warmte­stroom blokkeert aan de warme zijde van een constructie. Warm-bouwen blokkeert de warmtestroom (naar buiten) door warmte met een bepaalde temperatuur toe te voeren op een bepaald punt in de constructie. Kenmerkend voor de temperatuur van warm-bouwen is dat deze net onder de ruimte­temperatuur ligt. Een bijkomend voordeel van de warmere constructie is dat daarin geen condensatie meer optreedt waardoor vochtgevoelige materialen in de constructie (beter) worden beschermd tegen rot. Lees meer

Praktijkervaringen met hybride-warmtepompen

In opdracht van de verhuurder is bij drie woningen een meetonderzoek uitgevoerd naar de werking in de praktijk van zogeheten hybride-warmtepompen waarbij een gasgestookte ketel is geïntegreerd om het warm tapwater en de piekvraag voor de ruimte­verwarming te verzorgen. De drie woningen verschilden in woningtype en in isolatiegraad. Lees meer

Spreiding warmtevraag bij het wooncomplex De Koningsvrouwen van Landlust na renovatie

Bewoners van een woongebouw worden geconfronteerd met grote spreiding in warmtevraag. Dit gaf aanleiding geven tot vragen van de huurders. Een gedegen analyse van de warmtevraag heeft de verschillen en de oorzaken daarvan nauwkeurig in beeld gebracht. Lees meer