De basislast voor warmte wordt afgeleid uit de jaarbelastingduurkromme. Een nauwkeurige berekening van de jaarbelastingduurkromme en daarmee van de basislast is mogelijk op basis van het specifieke gebouwontwerp, een goed inzicht in het (genormeerde) gebouwgebruik en met behulp van een dynamisch rekenmodel. Een scherpe bepaling van de basislast voorkomt een investering in een te grote capaciteit van de bijbehorende installatietechniek, bijvoorbeeld een warmtepomp.

Moderne, goed geïsoleerde gebouwen hebben een 'magere' jaarbelastingduurkromme voor warmte. De basislast (3,4 kW) is nog maar een fractie van de pieklast (21 kW) maar levert wel 70% van de benodigde warmte.
Moderne, thermisch goed geïsoleerde gebouwen hebben een ‘magere’ jaarbelastingduurkromme voor warmte. Het benodigde vermogen voor de basislast is daarbij nog maar een fractie van de pieklast maar levert wel het merendeel van de benodigde warmte.