Berekening van de jaarbelastingduurkromme voor warmte en/of koude via dynamische gebouwsimulatie.

Energie-efficiënte installatietechniek zoals warmtepomp en brandstofcel zijn relatief duur. Dergelijke technieken vragen maximale inzet met minimale capaciteit, veelal de basislast, om economisch haalbaar te zijn. Een nauwkeurige berekening van de jaarbelasting-duurkromme is cruciaal om de basislast te kunnen bepalen. Een dergelijke berekening vereist een dynamisch rekenmodel waarin het specifieke gebouwontwerp en gebouwgebruik worden meegenomen. De pieklast kent per definitie een minimale inzet en kan worden ingevuld met conventionele, goedkope installatietechniek.

Typische jaarbelastingduurkromme voor warmtebehoefte in een verblijfsruimte. De basislast (70%-80% dekking) levert het merendeel van de benodigde warmte en is duidelijk kleiner dan de pieklast.