De basislast voor warmte kan worden afgeleid uit een jaarbelastingduurkromme. Een nauwkeurige berekening van de jaarbelastingduurkromme en daarmee van de basislast is alleen mogelijk op basis van het specifieke gebouwontwerp, een goed inzicht in het (genormeerde) gebouwgebruik en met behulp van een dynamisch model. Het resultaat is een scherpe bepaling van de basislast waardoor een onnodige investering in een te grote capaciteit van bijvoorbeeld een warmtepomp wordt voorkomen. De inspanning om de basislast nauwkeurig te bepalen is daardoor economisch verantwoord.

Moderne, goed geïsoleerde gebouwen hebben een 'magere' jaarbelastingduurkromme voor warmte. De basislast (3,4 kW) is nog maar een fractie van de pieklast (21 kW) maar levert wel 70% van de benodigde warmte.

Moderne, goed geïsoleerde gebouwen hebben een ‘magere’ jaarbelastingduurkromme voor warmte. De basislast (3,4 kW) is daarbij nog maar een fractie van de pieklast (21 kW) maar levert wel 70% van de jaarlijks benodigde warmte.