De bestaande vestiging in Hilversum van Ziekenhuis Tergooi wordt uitgebreid met nieuwbouw. Voor de nieuwbouw heeft Tergooi de nodige ambities. Allereerst door het binnenklimaat actief te laten bijdragen aan het genezingsproces door aan pati├źnten een beter binnenklimaat aan te bieden, aangeduid als a healing environment. Tevens is de ambitie om te voldoen aan de richtlijnen voor BREEAM-Excellent. Daarmee is de nieuwbouw voorbereid op de toekomstige Europese richtlijn voor bijna-energieneutrale gebouwen.

Voor de juiste keuzes van de gebouwschil en installatietechnieken is een gedetailleerd gebruik van het ziekenhuis in beeld gebracht per bouwblok alsmede de resulterende warmte- en koudevraag in zowel een doorsnee jaar als een extreem jaar. De resultaten hebben de opdrachtgever het inzicht gegeven dat minder warmte- en koudeopslag nodig is dan gedacht, dat per bouwblok met minder technieken de warmte- en koudevraag kan worden ingevuld en dat synergie tussen minimaal vermogen en bedrijfszekerheid mogelijk is door een slimme configuratie per bouwblok.